پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹
مطالب مربوط به ارائه نرم افزارها و سایت
۱. فایل آموزش نمایه را از اینجا دانلود کنید.

۲. فایل آموزش IranDoc را از اینجا دانلود کنید.

نکته : این فایل در سایت 4shared.com آپلود شده است، بعد باز شدن صفحه مربوط روی کلید آبی رنگ Download Now کلید کنید، صفحه جدید باز می شود، یک شمارشگر ثانیه شروع به شمارش معکوس می کند که 20 ثانیه طول می کشد، پس از آن بر روی نوشته Download file now کلید کنید، تا دانلود شروع شود.

همچنین اگر به این صفحه مراجعه کنید. می توانید فایل های آموزش استفاده از كتابخانه ديجيتال زیر را دریافت کنید.

a. ACM-
b. ACS-
c. CAB-
e. EBSCO-
d. ELSEVIER-
f. EMERALD-
g. ISI-
h. LISA-
i. PROQUEST-
j. SCITATION-
k. SCOPUS-
l. SPRINGER

 ۳. فایل آموزش همکاران سیستم را از اینجا و نسخه پاور پوینتی را از اینجا دانلود کنید.

۴. فایل آموزشی کاربرد EXCEL در حسابداری را از اینجا دانلود کنید.

۵. فایل آموزش کاربرد EndNote را از اینجا (قسمت اول) و اینجا (قسمت دوم) دانلود کنید.

۶. فایل آموزشی مربوط به روایی و پایایی را از اینجا دانلود کنید.  

 ۷. فایل آموزش SPSS را از اینجا دانلود کنید.

۸. فایل آموزشی نحوه نوشتن مقاله علمی را از اینجا دانلود کنید. یا به این لینک مراجعه کنید.

نوشته شده توسط علي الهيان21:34 | | لينک به اين مطلب
پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹
جلسه نهم (جامعه و نمونه)
تحقيق علمي با چه هدفي انجام ميشود ؟

تحقيق علمي با هدف شناخت يک پديده در يک جامعه آماري انجام مي شود .به اين دليل ،موضوع تحقيق ممکن است متوجه صفات و ويژگي ها کارکردها و متغيرهاي آن باشد يا اينکه روابط بين متغيرها ،صفات ، کنش و واکنش و عوامل تاثير گذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد.

تعريف جامعه آماري:

جامعه آماري عبارتست از کليه عناصر و افرادي که در يک مقياس جغرافيايي مشخص داراي يک يا چند صفت مشترک باشند.هرچه جامعه آماري کوچکتر باشد ميتوان آنرا دقيقتر از يک جامعه آماري بزرگتر مطالعه نمود.

 مفهوم نمونه.....


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي الهيان11:29 | | لينک به اين مطلب
پنجشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۹
جلسه هشتم ( مقياس هاي اندازه گيري)
  مقیاس های اندازه گیری       Measurement scales  

    یک پژوهشگر متغیر ها را عملیاتی کند تا راهی برای سنجش کمیت مفاهیم ذهنی بیابد و بر پایه صفات خاصی که آن مفاهیم القا می کنند به مقایسه هایی بین پدیده های دنیای واقعی بپردازد ،این روش نسبت دادن اعداد برای بیان ویژگی های یک پدیده را اندازه گیری می نامند.

  زماني که متغيرهاي تحقيق شناسايي شدند، مشخص مي‌گردد که اندازه‌گيري همه آنها (مقياس اندازه‌گيري) به يک صورت ممکن نمي‌باشد.   

انواع مقیاس هاي اندازه گیری  

 مقياس اسمي     Nominal scale   

مقياس ترتيبي يا رتبه‌اي  ordinal scale

مقياس فاصله اي      Interval scale

مقياس نسبي        Ratio scale 


مقياس اسمي     Nominal scale


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي الهيان17:42 | | لينک به اين مطلب
یکشنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۹
جلسه هفتم ( متغير )

متغير :

    متغير به ويژگي يا صفت يا عاملي اطلاق ميشود که بين افراد جامعه مشترک بوده و ميتواند مقادير کمي و ارزشها متفاوتي داشته باشد.متغيرها ، عامل يا عواملي هستند كه مورد اندازه گيري يا سنجش قرار مي گيرند .  به عبارت ديگر متغير مشخصه يك فرد، چيز، پديده مورد نظراست كه : قابل اندازه گيري بوده  و مي تواند مقادير مختلفي بپذيرد.

  متغير هاي اساسي :


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي الهيان16:7 | | لينک به اين مطلب
یکشنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۹
جلسه ششم ( فرضيه ها)

فرضيه( hypotheses)

       پژوهشگر پس از آن كه مسئله پژوهش را براي خود روشن كرد، پاسخي را به عنوان فرضيه تحقيق بيان مي كند. فرضيه، پاسخي بخردانه، احتمالي و موقت به سوال پژوهشي است كه در مراحل بعدي تحقيق، درستي يا نادرستي آن مورد ازمايش قرار مي گيرد( شريفي، 23،1380 نقل در تقي زاده 1386 ص 16).


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي الهيان16:5 | | لينک به اين مطلب
یکشنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۹
جلسه پنجم ( هدف و فايده پژوهش )

         هدف و فايده پژوهش

درواقع از دو جزء تركيب يافته : يكي درصدد پاسخ به اين سوال است كه ميخواهي چه كني؟ و ديگر پاسخگويي اين پرسش است كه چه سودي بر آن مترتب است؟ يا چه ضرورتي دارد؟ اولي را هدف تحقيق و دومي را ......


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي الهيان15:59 | | لينک به اين مطلب
یکشنبه نهم آبان ۱۳۸۹
جلسه چهارم ( بيان مسئله)

بيان مساله

خود متشكل از چندين زير مجموعه و از جمله عناصر مهم پايان نامه مي باشد.

3- بيان مساله

3-1 مقدمه

3-2 تعريف مساله

3-3 تعريف عملياتي و مفهومي اجزاء مساله

3-4 پرسش هاي اساسي

مقدمه....


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي الهيان15:42 | | لينک به اين مطلب
شنبه هشتم آبان ۱۳۸۹
جلسه سوم ( انواع تحقيق)

موضوع تحقيق براي محقق بر اساس منابع متعدد مطرح ميشود که از جمله آن :

1-     کنجکاوي

2-     تجارب شخصي

3-     مطالعه آثار مکتوب

4-     منابع شفاهي

5-     متقاضيان تحقيق

 1-    انواع تحقيق...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي الهيان15:42 | | لينک به اين مطلب
پنجشنبه ششم آبان ۱۳۸۹
جلسه دوم ( مفهوم تحقیق)
مفهوم تحقيق

•تحقيق، کوششی روشمند برای پاسخ‌گويی به مسأله‌های علمی است که منجر به نوآوری و پيشرفت علم می‌شود.

مشخصات كلي تحقيق علمي :...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي الهيان13:27 | | لينک به اين مطلب
پنجشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۹
روش تحقيق ( كارشناسي ارشد)

به نام خدا

اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم ، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا  خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.

پروردگارا مرا از تاريكي هاي جهل نجات ده و به نور ادراك مزين فرما – خدايا درهاي رحمت را بر ما بگشا و خزائن دانش را بر ما عرضه دار- اي بخشاينده ترين بخشايندگان

مفاتيح الجنان

نمره پايان ترم :  كار كلاس 10 نمره ،  مطالب ارائه شده در كلاس 10 نمره

کارهای کلاسی:

الف) يك موضوع  تحقيق انتخاب كرده و بر اساس سرفصل ها ي زير،  اطلاعات خواسته شده را كامل کرده و در کلاس ارایه می کنید. (۴ نمره)

سرفصل هاي مورد انتظار در ارائه پيشنهاده رساله

          1- عنوان پژوهش

          2- نوع پژوهش ( كاربردي ، بنيادي)

          3- بيان مسئله

          3-1 مقدمه

          3-2 تعريف مسئله

          3-3 تعريف عملياتي و مفهومي اجزاء مسئله

          3-4 پرسش هاي اساسي

           4- اهداف و فايده پژوهش

          5- فرضيه (هاي) پژوهش

          6- متغير هاي اساسي

       7. روش ها و فنون

       7-1 روش پژوهش ( و توجيه روايي آن)

       7-2 جامعه مورد مطالعه

       7- 3 شيوه ها و ابزارهاي گردآوري اطلاعات

       7-4 شيوه تجزيه و تحليل يافته ها

       8. مباني نظري

       8-1. پيشينه داخل

       8-2 پيشينه در خارج

       9. منابع و ماخذ

       توضيح :

        در بخش پيشينه پژوهش فقط به دو مورد از هركدام اشاره گردد.

ب) کارگروهی (گروههای ۳ نفره): معرفي يكي از بانك هاي اطلاعاتي زير و يا نرم افزار هاي  جستجو يا تجزيه و تحليل اطلاعات .  يا موضوعات پيش نهادي توسط دانشجويان كه در حداقل 5 عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد دانشجويان  رشته حسابداري به كار برده شده باشد. (۳ نمره برای هر نفر)

          1- بانك اطلاعاتي تدبير پرداز

          2- نرم افزار دنا سهم

          3- كتابخانه ديجيتالي Digital Library

          4- نرم افزار آماري SPSS

          5- نرم افزار EXCEL با تاكيد بر مسائل حسابداري

          6- بورس اوراق بهادار تهران

          7- پايگاه اطلاعاتي نمايه و IRANDOC

نوشته شده توسط علي الهيان14:0 | | لينک به اين مطلب

ترجمه قالب


Powered By
Theme Site

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس